.

"Te nem véletlenül vagy itt. A létnek szüksége van rád. Nélküled a létből hiányozna valami, amit senki más nem képes pótolni. Ez ad neked méltóságot: az egész lét hiányolna, ha nem lennél itt. A csillagok, a Nap, a Hold, a fák, a madarak, a Föld - a világon minden érezné, hogy valahol egy pici vákuum van, és ezt az űrt rajtad kívül senki más nem töltheti be. Az, hogy a léthez tartozol, és hogy a lét szeret téged, hihetetlen örömöt, megelégedettséget ad. Amint megtisztulsz, látod, hogy minden irányból csak hatalmas szeretet árad feléd."Hajnali csillag vezessen, nyári nap melengessen és angyal kísérjen utadon.

https://lh3.googleusercontent.com/-WURGWC39rDU/T0FY5-ymSNI/AAAAAAAAEy0/QupRbillI44/s1024/AM%2520ujlogo3.jpg
Szeretnék Angyalként az emberek lelkébe látni, egy pillanatra megérteni őket, s mélyen a szívükbe ásni.
Megőrizni mosolyukat, s cserébe az enyémet adni, átélni minden élményüket, s őket nem szenvedni hagyni.
Átölelni őket, ha éppen egyedül vannak, csókot adni nekik, de csak aki megérdemli annak.
Velük zokogni, s örülni, amikor csak lehet.
Hiszen ez a legtöbb, amit egy Angyal megtehet!"
Csatlakozni lehet az Angyal Magazin csoporthoz a https://lh6.googleusercontent.com/_oA6P11c91gQ/TW1DYS9j2JI/AAAAAAAAD60/7Fv2hfiUmJc/FBlog.jpg-on!

A következő címkéjű bejegyzések mutatása: -Arkangyalok. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: -Arkangyalok. Összes bejegyzés megjelenítése

2011-10-01

Metatron – Gondolat

A gondolat teremtő erejű.

Figyelj, mert minden, ami a gondolataidban létezik, az már a lelki világodban létezik.

Amikor sokáig ott tartod a gondolataiddal, akkor megjelenik a fizikai világodban is.

Válogass hát a gondolataid között és ma csak azt gondozd közülük, amelyik előnyödre válik.

2011-07-31

Uriel: Szolgálat

A szolgálat örömteli cselekedet.
Mi angyalok Isten szolgálatában állunk. Arra lettünk teremtve, hogy mindig híven tükrözzük Őt.

Az ilyen szolgálat felemelő, teremtő, kreatív és méltó a teremtményekhez. Figyeld meg, hogy most a te életedben milyen szolgálat szerepel.

Hívj bennünket, hogy általunk átérezhesd milyen harmóniában és szeretetben szolgálni.

2011-07-26

Ananhel: Kegyelem


Ananhel: Kegyelem

Isten kegyelme szeretetben részesít és megment téged saját magadtól.

Az egod sok esetben képtelen betartani az Univerzum törvényét, ezért súlyos és fájdalmas tapasztalásokat von magára.

Amikor hiszed, akarod és kéred, Isten kegyelme változtat ezen.

Ma figyeld mi mindenben, milyen helyzetekben van szükséged erre!

Ananhel

Kegyelem

Magasztalja az én lelkem az Urat.
És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.

- Lukács evangéliuma, 1:46-47

Ananhel annyit tesz: "Isten kegyelme", s az ő dolga megtapasztaltatni veled, milyen a nyitott szív, melybe belecsordul Isten szeretete. Amikor ő elragadtatásba visz, tested minden sejtje hozsannát zeng az Úrhoz, minden gondolatod mély hálaadás közepette Felé irányul.
Nyisd ki a szíved, hogy befogadd a kegyelmet, és felajánld magad az Örökkévalónak! Isten és az ő angyalai odaadásodra és mélységes szeretetedre áhítoznak. Cserébe olyan szeretetet kapsz, amilyet elképzelni sem bírsz, míg át nem érezted. Elég egyetlen pillanatot eltölteni ebben az ölelésben, s máris megtudod: hazataláltál. Felhagysz a hiú küzdelemmel, merő odaadás vagy. A kegyelem időről időre váratlanul elérhet, olykor csak pillanatokra, máskor napokra elragadtatásba ejtve téged, majd ismét eltűnik. Célja: felébreszteni lelkedben a Hon emlékét és siettetni utadat.
Az angyalok és Örök Éned szüntelenül meg akarnák adni neked mindazt a segítséget, amelyre szükséged van, de csukott szívedbe nem hatolhatnak be. A kegyelem állapota lehetővé teszi, hogy megtöltsenek szeretettel, ihlettel, bölcsességgel és elragadtatással. Maga Gábriel arkangyal sem kereshette volna fel Máriát, küldetésére emlékeztetvén őt, ha Mária nem lett volna a kegyelem állapotában.

A bűnbánat elzárja a szívet, meggátolva, hogy felismerd igazi önmagadat. Megismételt rossz tapasztalatok alakítják ki azt a képzetet, hogy csak olyan képet mutathatsz, amilyet hited szerint mások elvárnak. Ha nem vagy elég biztos önmagadban, s nem mered érzéseidet kifejezni, azok úgy felgyülemlenek, hogy túlterhelődsz, és már semmit vagy képes érezni. A bűntudat azonban tovább hajt, nem enged megpihenni, egyre többet követel. Semmi sem elég jó neki, s te végül megfeledkezel saját igazad nagyságáról.

A bűntudat nem igazi tudat, hanem az indulatok mozgását gátló, az energia szabad áramlását leállító jelenség. Az indulatok szabad kifejezése növeli képességedet a rezgésre és a befogadásra. A bűntudat úgy álcázza magát, hogy másokat kárhoztat, eléri, hogy alkalmatlannak vagy hibásnak érezd magad, esetleg megtámadja a testedet, fájdalmat támaszt a nyakadban vagy a fejedben, miután kifejezésre juttattál bizonyos érzéseket. Kötelezd el magad arra, hogy elismered és kifejezed igazi érzéseidet, legyenek azok akármilyenek. Az érzések az isteni bölcsesség ajándékai, ők közlik veled, mi jó neked és mi nem. Minél inkább hajlasz az igazság kimondására, annál szabadabbnak fogod érezni magad.

Reagálásodat az egyes helyzetekre többé nem terheli múltbeli tagadások kolonca, így megfelelő és spontán lesz.

Fény és szeretet foglalja el a bűntudat helyét, szíved megnyílik, hogy befogadja Ananhel csodálatos kegyelmét.

2011-07-24

Szandalfon: Hatalom
Az igazi hatalom szolgál, mindenre kiterjedően odafigyel, igazságból táplálkozik, bölcsességgel él, szabadságot ad, kegyelemmel óv, békére vezet és mindenek felett egységes szeretetben létezik.

Az életed vezetésére csak igazi hatalmat fogadj el.

2011-06-18

Szandalfon arkangyal

Hatalom

Minden tudás, bölcsesség és hatalom kulcsa: a szeretet.
Merítkezz meg mélyen a szeretetben, és úgy fogsz látni, ahogy Isten lát! // Christ in You

Szandalfon nagy angyalfejedelem. Ő felügyel a szeráfoknak adott sokféle hatalomra, úgymint: erő, bőség, szépség, életöröm. A szeráfoknak olyan sok hatalom adatott, hogy közülük egyesek bűntudatot éreztek, amiért ennyivel jobbak más angyaloknál. Idők múltán a bűntudat és félelem eluralkodott fölöttük, ami becses adományaik közül soknak az elvesztéséhez vezetett. Szexuális visszaélés vagy erőszak áldozata lettél? Olyan kapcsolatod volt, amelyben manipuláltak és amely rombolólag hatott rád? Olyan a munkahelyed, ahol a főnököd lekezelt? Mindez annak a jele, hogy félsz saját hatalmadtól.

A hatalom indulatainkban rejlik - a szeretet intenzíverejének hatalma, az Istennel való kapcsolat megérzéséé, céljaink valóra váltásáé, anyagi javaink megszerzéséé, az igazság megismerésének és kifejezésének vagy testi egészségünk megőrzésének hatalma. Egyes szeráfok bámulatos adományokban részesültek, amilyen például a gyógyítás hatalma: a természeti erők irányításának képessége; a dolgok megjelenítésének és lerombolásának a képessége; más dimenziók meglátásának, hallásának, érzékelésének a képessége vagy a jövőbelátás és emlékezés a múltra. Ha elég félelmet irtottál ki magadból, megtudod, melyik jutott neked a fenti adományokból. Állj készen befogadásukra!

Kérd Szandalfont, ő adjon neked e folyamathoz bölcsességet és megbocsátást. Újra felfedezed képességedet a szeretetre. Engedd, hogy természetesen árasszon el ez a hatalom! Ha visszariadsz tőle, öntudatlanul olyanokat cselekszel, ami azt a keveset is csökkenti vagy gátolja, amennyi eljutott hozzád. Mivel manipulálod érzéseidet? Koffeinnel, édességgel, cigarettával, alkohollal, droggal, stresszel, szexszel, moziba járással, túl sok vagy túl kevés alvással? Érzelmeid megzavarnak? Vagy a minimumra csökkentette őket a félelem, annyira lelassítva rezgésed sebességét, hogy élő halottként jársz-kelsz e Földön? Az erős negatív indulat átjárja a testedet, s benned egyre tompulnak az érzések. Az érzelmi rezgés intenzitása - tudatosan felhasználva - hozzásegíthet, hogy szabadulj régi sebeidtől és kétségeidtől. Ez része annak a természetadta hatalmadnak, hogy magadat meggyógyítsd.


A szeráfok arra hajlanak, hogy keményen ítéljék meg magukat és gyakran nem hagynak elég időt a tanuláshoz és a növekedéshez. A tökélyt várod el magadtól? Ne rettenj vissza attól, hogy ismét tanulóvá válj! Ez a folyamat érzéseid szintjén zajlik le. Értelmed segíthet összpontosítani, de azt, hogy mi a helyes, érzelmeid mondják meg.

Sokféle hiedelem él a hatalomról. Az "old boy" hálózat arról igyekszik meggyőzni bennünket, hogy bizonyos gazdasági osztályhoz tartozó idősebb fehér férfiaknak több hatalmuk van, mint bárki másnak. Ha nő, indián vagy más kisebbség tagja, szegény vagy középosztálybeli vagy, mik a te hatalmi céljaid? Ha fehér és gazdag vagy, nincs bűntudatod amiatt, hogy annyival jobban élsz, mint más? Megtagadtad az anyagi világot vagy olyan életstílust vettél fel, amely azt próbálja elhitetni, hogy mindez nem számít?

Kérd meg Szandalfont, ő vezéreljen végig életeden, megéreztetve veled, mit kell tenned. Kutasd fel félelmeid és tétovaságaid okait, lépj akcióba, és küzdd le őket! Ha megengeded, hogy igazi érzéseid jussanak kifejezésre, és megszabadulsz indulataidtól, szabaddá teszed az utat hatalmad visszatérte előtt.

Kívánnod kell ezt a hatalmat ahhoz, hogy eljöjjön, és szabadulni kell a félelemtől és bűntudattól, hogy azt a hatalmat isteni tervednek megfelelően használd fel. Ha szeráf vagy, szereted a szertartásokat. Találj ki olyan szertartásokat, amelyek hozzásegítenek, hogy az igazságra visszaemlékezzél, és visszanyerd hatalmadat. Erre vár a világ, és arra, hogy e hatalmat bölcsen használd.

Fordulj gyakran Szandalfonhoz, és kérd a segítségét!

2011-04-11

Mihály arkangyal: Biztonságban vagy

"Oltalmazlak az alantas energiáktól,
és vigyázok rád,
a szeretteidre és az otthonodra."Engedd el aggodalmadat, hiszen a szeretet mindent elsöprő fényével védelmezlek téged, a szeretteidet, az otthonodat és a javaidat. Ez a fény taszítja a negatív energiákat, és vonzza a pozitívakat. A félelem helyett e fényre és szeretetre összpontosíts, mert azt vonzod magadhoz, ami a szemed előtt lebeg. Ha az elmédből kiűzöd a félelmet, a felszabadult időt és energiát annak szentelheted, amire születtél. Szabad vagy, ha nincs benned félelem. Tudd, hogy mindig tökéletes biztonságban vagy a védőszárnyaim alatt.

Mihály elsődleges feladata az, hogy elűzze a félelem alacsonyrendű energiáit. Ha aggodalom vagy szorongás lesz úrrá rajtunk, gondolatban szólítsuk Mihály arkangyalt, és ő megnyugtat minket. Arra is kérhetjük, hogy távolítsa el az ártalmas energiákat az otthonunkból, a munkahelyünkről, az autónkból vagy a társaságunkból. Amikor hozzá fordulunk, melegség tölthet el.

Ez azért van, mert Ő tüzes, harcos arkangyal. Ha akarjuk, állandóan velünk marad, hiszen képes egyszerre mindenütt jelen lenni.

Tetszik? Lájkolj!