.

"Te nem véletlenül vagy itt. A létnek szüksége van rád. Nélküled a létből hiányozna valami, amit senki más nem képes pótolni. Ez ad neked méltóságot: az egész lét hiányolna, ha nem lennél itt. A csillagok, a Nap, a Hold, a fák, a madarak, a Föld - a világon minden érezné, hogy valahol egy pici vákuum van, és ezt az űrt rajtad kívül senki más nem töltheti be. Az, hogy a léthez tartozol, és hogy a lét szeret téged, hihetetlen örömöt, megelégedettséget ad. Amint megtisztulsz, látod, hogy minden irányból csak hatalmas szeretet árad feléd."Hajnali csillag vezessen, nyári nap melengessen és angyal kísérjen utadon.

https://lh3.googleusercontent.com/-WURGWC39rDU/T0FY5-ymSNI/AAAAAAAAEy0/QupRbillI44/s1024/AM%2520ujlogo3.jpg
Szeretnék Angyalként az emberek lelkébe látni, egy pillanatra megérteni őket, s mélyen a szívükbe ásni.
Megőrizni mosolyukat, s cserébe az enyémet adni, átélni minden élményüket, s őket nem szenvedni hagyni.
Átölelni őket, ha éppen egyedül vannak, csókot adni nekik, de csak aki megérdemli annak.
Velük zokogni, s örülni, amikor csak lehet.
Hiszen ez a legtöbb, amit egy Angyal megtehet!"
Csatlakozni lehet az Angyal Magazin csoporthoz a https://lh6.googleusercontent.com/_oA6P11c91gQ/TW1DYS9j2JI/AAAAAAAAD60/7Fv2hfiUmJc/FBlog.jpg-on!

A következő címkéjű bejegyzések mutatása: -Angyalok. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: -Angyalok. Összes bejegyzés megjelenítése

2012-01-03

Zofiel – Teremtő Erő

Isten az ős teremtő erő, a Forrás, amelyből minden létező keletkezik. A teremtő erő egy parányi szikrája benned is létezik.

Ez az apró szikra is elegendő arra, hogy világokat teremts vele, ahogyan ezt meg is teszed nap, mint nap. Nézz körül és lásd mit teremtettél eddig!

Nézz magadba és lásd mit fogsz teremteni holnap! Kérj minket, hogy segítsünk téged Szeretetből teremteni minden nap!

2011-09-28

Hamied – Csodák

Az életben minden csoda, mert minden, ami van, az előző pillanatban még ilyen formában nem létezett. Isten forrásának ereje minden pillanatban megteremti az Élet újabb, egyedülálló létpillanatát.

Mi angyalok szüntelen gyönyörködünk a Létezés Csodáiban. Kapd el magad körül a pillanatokat, ebből fog összeállni életed csodája.

Kérj tőlünk angyali segítséget, hogy felfedezd a Mostban a Csodát!

2011-09-27

Galgaliel – Rezgés


A rezgés az Élet jelenléte. Minden rezgésben információ van és az isteni rezgés áthat minden létezőt. Az Istennel együtt rezgés az angyalok életének folyamatos sajátja.

Az ember hajlamos olyan rezgésekre reagálni, amelyek csak nyomokban tartalmazzák az isteni energiát. Te ember ebből tanulsz, idővel észreveszed az energiák és rezgések közti különbséget.

Ma is, mint minden nap sokféle rezgés vesz körül.

Válassz közülük, figyeld meg mi történik utána az életben és tanulj a választásodból!

2011-08-02

Kharmiene: Harmónia

Az isteni harmónia az az egyensúly, amikor minden tökéletesen egységes szeretetben Van. Az angyalok harmóniában élnek. Az embereknek megadatott a harmóniában élés lehetősége. A harmónia egy létállapot. Szólíts minket angyalokat magad köré, hogy megmutassuk Neked milyen benne élni.

2011-07-29

Mihr


Mihr (Mer) a Barátság, a Szeretet és az Isteni Könyörület angyala. Mihr ügyel csoportos kapcsolatainkra, ideértve családunkat, üzleti partnereinket, barátainkat és a szívünknek kedves társaságokat. Mihr dolga összehozni az embereket hármas vagy többfőnyi csoportba, ahol egyesíthetik képességeiket és érdekeiket avégből, hogy előmozdítsák a haladás valamely formáját. Ezek a szövetkezések alapulhatnak kölcsönös megértésen és megbecsülésen, de épülhetnek egy bizonyos cél elérésének a szolgálatára is.

A spirituális közösség roppant fontos magadra találásod szempontjából. rászorulunk hozzánk hasonló törekvésű embertársaink társaságára és bátorítására ahhoz, hogy megtegyük az utat hazáig. Ha nem találtál volna alkalmas közösségre, kérd Mihrt, ő vezessen el ilyenhez. ezután nyílt szívvel várd a választ, amely gyakran váratlan formában érkezik. Ritkán fordul elő, hogy a vér szerinti család tagjai ugyanazt az utat kövessék. A leggyakrabban más és más úton járnak, és magukra hagynak nehéz időkben, amelyeket el kell viselned, vagy fontos győzelmeid pillanatában, amelyeket meg akarsz ünnepelni. A spirituális közösség Örök Családoddá válik. Nem elég hetente egyszer, egy meditáció tartalmára beállítanod oda vagy egy istentiszteletet végighallgatni.

A legtöbb érték akkor jön felszínre, ha állandóan részt veszel a közösség életében, és mindenedet odaadod szeretettel, igazul, jó szívvel. Mihr olyan embereket hoz össze, akiknek hasonlóak a törekvéseik ebben az életben. első pillantásra mellékesnek tetsző találkozásokból az energiának és a szolgálatnak tartós változást hozó monumentuma épülhet föl. Éberen kutasd mindenfelé az ilyen kapcsolatokat - munkahelyeden, lakótársaid körében és a szívvel-lélekkel végzett másfajta tevékenységeid során, amilyen például az éhezők és hajléktalanok istápolása, a környezetszennyezés elhárítása, a gyermekgondozás, a nevelés és az erőszakmentesség. Bár sok, mintegy előre elrendelt csoportosulás létezik, hogy felfedezzük és gyarapítsuk őket, ahhoz készség és eltökéltség kell. Kérd Mihrt, hozzon össze olyanokkal, akik segítenek isteni terved véghezvitelében.

A család hasznos eszköze lehet magadra találásodnak. A meghittség visszatükrözheti olyan vonásaidat, amelyeket más úton-módon bajosan ismerhetsz meg. Ez gyakran bosszúség vagy konfliktus alakjában jelentkezik, ami megnehezíti, hogy belásd: ez a te érdeked. Ha a családot nem becsüljük, mint a tanulás és a növekvő önismeret forrását, becses alkalmakat szalasztunk el, és bizonyos működési zavarok nemzedékről nemzedékre öröklődhetnek. A gyerekek arra születnek, hogy egyensúlyt teremtsenek szüleik hím- és nővolta között. Meglehet, azt tükrözik vissza, amit szüleik a fogantatásuk pillanatában éreztek egymás iránt. Ha az harmónia, szeretet és gyermek utáni vágy volt, kellemes és tisztelettudó lesz az így felidézett lélek. Ha erőszakosság, bűntudat vagy nem éppen folttalan szerelem volt, a gyerek lénye napvilágra hozhatja a szülők ellenséges, negatív érzelmeit.

Milyen körülmények között fogant meg gyermeked? Te nagyban hozzájárulhatsz gyógyulásához azzal, ha szembenézel a benned rejlő negativitással, amelyet hordoz. A legtöbb szülő bűntudatot érez, ha gyermekeik cselekedetei gyűlöletet és dühöt fakasztanak. Valld be önmagadnak: szereted a gyermekedet vagy visszaélsz gyermekségével érzelmileg, fizikailag, netán szexuálisan? Kezdd azzal, hogy meghitt és biztonságos környezetben megismerkedjél valódi érzéseiddel! Megvan benned az erő arra, hogy indulataid kifejezését átváltsd romboló tettekről a szeretet gyógyító erejére. Ha sikerült magadat átalakítanod, immár szeretettel és megértéssel viszonyulhatsz gyermekeidhez. S ha őket is megtanítod rá, hogyan vállalják igazi érzéseiket, a család a tudatosodás szent eszközévé válik.

Milyenek voltak a körülmények a te fogantatásodkor? A mai napig az egykori működési zavarra utaló magatartást tanúsítod szüleid és testvéreid iránt? Megvan a hatalmad arra, hogy megváltozz, megbocsáss és meggyógyulj! A megbocsátás csodát tehet szüleiddel akkor is, ha időközben nem találkoztatok. Egy szép nap hirtelen megváltoznak. A tisztelet és megértés új, magasabb szintje áttöri a benneteket addig elválasztó falat. keresd figyelmesen az alkalmakat arra, hogy szakíts régi magatartásformáiddal! Milyen csodálatos lesz az a világ, amelyben a gyerekeket szeretet és őket tápláló környezet fogadja! Akkor majd inkább arra fordíthatja ki-ki felnőttkorát, hogy fejlődjön ahelyett, hogy a múlt fájó beidegződéseitől igyekezne szabadulni.

Hívd segítségül Mihrt, ő teremtsen irántad vonzalmat azokban, akik a tiedhez hasonló utat követnek. Vállaljatok egymás iránt kötelezettséget a tekintetben, hogy nem hagyjátok cserben egymást keserves pillanatokban, hogy mindig igazat mondok egymásnak akkor is, ha az igazság fáj, hogy közös erővel küzditek le a félreértéseket, az önzést, s megosztjátok egymással az élet legbecsesebb pillanatait, az örömöt és a boldogságot.

2011-06-18

F. E. Eckard Strohm: Atlantisz angyalai


Egyáltalán, kik is az angyalok?

Az angyal szó (angolul: angel,
latinul: angelus) eredetileg atlantiszi szóösszetétel: "Ang": élet (az egyiptomi szimbólum, az Ankh- az élet kulcsa- szintén innen ered), az "El": Isten fénye.

Szabad fordításban tehát "Élő Istenfény" vagy
"Életet adó isteni Fény". Gyermekkorunkból még emlékszünk az angyalokra. Ki ne ismerné azt a képet a hálószobában az őrangyalról, aki egy erős sodrású patakon segíti át a gyerekeket?

Ki ne hallotta
volna még a mondást egy-egy veszélyes helyzetből szerencsésen kikerülve: "Megvédett az őrangyalod!" Ennek ellenére legtöbben a káprázatos mesebirodalom képzeletvilágába száműzték őket.

Tényleg léteznek angyalok? A Bibliában lépten-nyomon olvashatunk róluk; arról, hogy megjelentek az emberek között. És nem mindig csak szeretetreméltó lényekként, hanem gyakran Isten harcos, félelmetes, hatalmas küldötteiként is.

A hagyomány szerint Isten első angyala Satanael volt. Nevének jelentése: "Isten angyala". Őt ruházta fel Isten a legnagyobb hatalommal, és az összes angyal feljebbvalójaként hercegi rangot adományozott neki. Az angyalok nevében az "el" végződés arra utal, hogy ők mindennél és mindenkinél közelebb állnak Istenhez. Satanael volt egyben az első arkangyal is.

Amikor Isten az embereket
megteremtette, az angyalokat bízta meg azzal, hogy szolgálják őket. Satanael azonban megtagadta az engedelmességet. Úgy gondolta, hogy az emberek alacsonyabb rendű lények nála, és ezért nem tisztelheti őket. Felbujtotta az angyalokat, hogy forduljanak el Istentől, és őt imádják új urukként. A legenda beszámol egy hatalmas csatáról az angyalok között. Az Úr megparancsolta Michael arkangyalnak, hogy számoljon le a lázadóval, és vegye el tőle a hercegi koronát. Michael elvesztette az első csatát Satanael ellen. Elpanaszolta Istennek, hogy nem kapott elég hatalmat és erőt ahhoz, hogy egy ilyen ellenfelet le tudjon győzni. Ezek után Michael megkapta a hadsereg egyik hercegi rangját, és hatalmas erőre tett szert.

A második összecsapás Michael
győzelmével végződött, és Satanael a Földre száműzetett. Ezt követően nevének "el" végződésétől megfosztották, s ettől kezdve viseli a Sátán nevet. Gyakran nevezik Lucifernek is; nevének jelentése- "Fényhozó", a "Fény követe"- is utal származására.

Eredetileg hét arkangyal volt, azonban Satanael bukásával megváltozott a rang szerinti sorrend. A fennmaradó hat arkangyal közül az eddigi második, Michael lett az első. Neve héberül Mika-el, jelentése: "Ki olyan, mint Isten?". Ő a harcos, aki a Földért, különösen Izraelért felelős, és az elhunytak lelkét is ő fogadja.

A harmadik - immár második - arkangyal Gabriel, a hírhozó. Neve a
Gibor szóból ered, jelentése: "Isten ereje". A bibliai mondat, "Általad jő el a Szentlélek", jelzi megbízatását. Teljhatalma van az Édenkert, a kígyók és a Kerubok fölött; erről később még bővebben szólunk.

Korábban a negyedik - most a harmadik - arkangyal, Rafael így jellemzi
küldetését saját szavaival: "A vándorok kísérője vagyok, meggyógyítom a betegeket." Nevének jelentése: "az Úr meggyógyít". Az emberek szelleme felett áll.

A negyedik - a volt ötödik - arkangyal Uriel (gyakran Arielnek vagy
Aurielnek is mondják) az Akasha- Krónika őrzője. Nevének jelentése: "Isten fénye". Jelmondata: "A szeretet a tűz hevével lángol". Az angyalseregek vezére, az alvilág uralkodója, fényével megszabadít a démonoktól.

A volt hatodik - immár az ötödik - arkangyal Sariel, az Úr ellen vétkező lelkekért felel.

A hetedik - illetve hatodik - arkangyal Raquel. Nevének jelentése: "Isten bosszúja". Természetesen itt nem az emberek közötti alantas bosszúvágyként, hanem kiegyenlítésként értendő.

Az arkangyalok Isten "első teremtményei", akárcsak az itt következők.

Jehudiel nevének jelentése: "Azokat, akik az Urat dicsérik, megjutalmazom".

Sealthiel az alázat angyala. Nevének jelentése:
"Meghajolva könyörgöm hozzád".

Remiel a feltámadottak uralkodója.


Barachielnek szintén fontos küldetése van, nevének jelentése: "Segítőnk, ne hagyj el minket!". A legnagyobb szükségben hívják őt segítségül.

Raziel szintén az első teremtmények közé tartozik.
Jelmondata: "Az Úr az én örömöm". Róla mesélik, hogy amikor Ádámot az Úr kiűzte a Paradicsomból, adott neki egy könyvet a gyógynövényekről, amely tartalmazta minden betegség ellenszerét.

Különleges helyzete van
egy angyalnak, akinek a neve nem "el"- re végződik: ő Metatron, az "Ábrázat Hercege", Isten íródeákja, az archívumkészítő, aki feljegyzi "életünk filmjét". Vele együtt tevékenykedik Radweriel, a "Feljegyzések Könyvének Őrzője". Metatron eredetileg ember volt, mégpedig a bibliai Henoch, aki rendkívüli életútja miatt válhatott angyallá.

Első pillanatban zavarba ejtő lehet az angyalok sokfélesége:
Szerafimok, Kerubok, Ofanimok, Irinek, Trónok, Quddisinek, Uralmak, Hercegségek, Angyalok, Arkangyalok.

Kezdjük a Szerafimokkal, a szeretet angyalaival. Ők képezik a legfelsőbb angyalcsoportot. A Szerafim a héber seraph szóból ered, jelentése: égni. A forrón lángoló emberi szeretetnél csak az isteni szeretet lángja lehet nagyobb. Nincs ennél nagyobb és hatalmasabb erő, ezért állnak a Szerafimok legközelebb Istenhez.

A Kerubok "Isten lovasai", az Ő akaratát közvetítik minden síkon. Ők a Bölcsesség angyalai, és a Mennyek Küszöbének Őrei.

Az Elohimok, a Hazavezető angyalok, gondoskodnak az emberi lelkekről haláluk után.

A Quiddisin szentet jelent. Azokat az angyalokat hívják így, akiknek Isten dicsőítése a feladatuk "Szent, Szent, szent!" kiáltásaikkal. A Trónok Isten szellemi törvényeinek képviselői.

Az Irinek a Mennyek Őrzői.

Az Ofanim jelentése: kerék. Az Ofanimok hídként szolgálnak az angyalok
és az emberek között, összekötve az Eget (az isteni szintet) és a Földet (az anyagi szintet). Azoknak az angyaloknak, akiknek el-re végződik a nevük, szükségük van egy Ofanimra, hogy földi világunkban kifejthessék az erejüket. Az Ofanimok befolyásolják a "kerekeinket": a csakráinkat.

Az angyalok osztályozása erejük és feladatkörük szerint Uralmakra, Hercegségekre, Hatalmakra, és Birodalmakra tagolódik.

Az angyalok
között különleges helyet foglalnak el az őrangyalok. Legfőbb hercegük Szandalfon. Nem felénk közeledő halk léptekre emlékeztet ez a név?

Az őrangyaloknak különleges szabályokat kell betartaniuk velünk,
emberekkel szemben. Nem szabad mögöttünk állniuk, fejünk tetejére pillantaniuk, mert ez által megzavarhatnák a lelkünkre ható isteni kapcsolat igaz és jó befolyását. Az őrangyalok csak szemből, oldalról vagy fentről közelíthetnek hozzánk, illetve Isten különleges engedélyével mögöttünk is állhatnak.


2011-04-12

Dr. Doreen Virtue: Angyalokkal való gyógyítás

„Te, mint mindenki más, aki ebben az időben öltött testet, Isten szent és tökéletes gyermeke vagy. Tudjuk, hogy nem mindig érzed magad tökéletesnek, és szentnek, és azt is tudjuk, hogy gyakran nem is eszerint cselekszel. Mégis, Isten teremtette lelkedet és az alma nem eshet messze a fájától. Isten-esszenciát, isteni fényt tartalmaz, amit nem lehet eloltani, beszennyezni, vagy elvenni tőled. Nem tudsz olyat tenni, ami eltörölné Isteni örökségedet."

Az Angyalok azért vannak itt, hogy segítsenek rendbe hozni az életünket. Csak arra várnak, hogy kérjük a segítséget.

Az Angyalok velünk vannak, hogy segítsenek nekünk a gyógyulás különféle területein, a világinak tetsző kihívásoktól a sürgős, vagy mélyen spirituális kérdésekig. Az Angyalok gyógyító tevékenységének része, hogy segítsenek nekünk rezgésünket a lehető legmagasabb, és legfinomabb frekvenciára emelni. Két okból is szeretnék, ha megemelnénk frekvenciánkat. Egyrészt ez a „felemelkedés" folyamatának része. Mindannyian azon az úton haladunk, melyen felfedezhetjük és éljük is ezt a tudást, akkor a felemelkedés állapotában vagyunk.

Minél magasabb a frekvenciánk, annál könnyebben alkalmazkodunk majd a változásokhoz. Intuitív módon tudatában leszünk a Föld változásainak, valahogy úgy, ahogy az állatok érzik a földrengéseket és a viharokat. Magas rezgésű testünk képes lesz a teleportációra, és olyan események átélésére, ami egy sűrűbb, alacsonyabb frekvenciájú testnek traumát jelentene.

Az Angyalok tehát segíteni akarnak bennünket egy változó világhoz való alkalmazkodásban, azzal, hogy energiát, és ó útmutatást adnak frekvenciánk emeléséhez.

Jeleket, isteni vezettetést küldenek nekünk, és belépnek életünkbe, testünkbe.

Így segítenek lelki békénk megőrzésében. A békesség az egyik alsórendű célja életünknek, és az Angyalok segítenek elérni ezt a célt. Az Angyalok dalra fakadnak örömükben, amikor békésnek és boldognak látnak bennünket. A következő fejezetből megtudhatjuk, hogyan játszanak szerepet az Angyalok romantikus kapcsolatainkban.

Az Angyalok ritkán mondják a jövőről, hogy kőbe van vésve. Azt állítják, lehetséges jövőnk jelen gondolataink következménye."

Dr. Doreen Virtue

Tetszik? Lájkolj!